Opfølgning på generalforsamlingen 2018

På den netop afholdte generalforsamling maj 2018 blev der stillet spørgsmål til beslutninger truffet på generalforsamlingen i 2017.

Det er selvsagt ikke muligt at behandle dagsordenspunker fra tidligere års generalforsamlinger, så derfor har bestyrelsen valgt at komme med denne orientering til nye medlemmer optaget efter generalforsamlingen i 2017. Vi håber at orienteringen vil besvare relevante spørgsmål og redegøre for den historik man som nyt medlem selvfølgelig ikke umiddelbart har kendskab til.

Vedtægtsændringer
Forslag om vedtægtsændringen blev fremsat på den ordinære generalforsamling i 2017.
Baggrunden for bestyrelsens forslag kan læses via link herunder.

Forslaget blev enstemmigt godkendt af de fremmødte, men da forslaget krævede at flertal fra mindst 2/3 af Grundejerforeningens medlemmer, var der ikke fremmødte nok til at forslaget kunne vedtages.

Bestyrelsen indkaldte derfor til en ekstraordinær generalforsamling, hvorpå der var kvalificeret flertal for godkendelsen af vedtægtsændringerne. Vedtægtsændringerne blev således endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 28. maj 2017.
Grundejerforeningens vedtægtsændringer skal godkendes af Furesø Kommune og vi må desværre erkende, at sagsbehandlingen ved Furesø Kommune har været særdeles langtrukken. Furesø Kommune har nu godkendt de nye vedtægter, og tinglysninger er dermed igangsat.

Baggrunden for fremsættelse af forslag til vedtægtsændringerne i 2017 kan læses her: Ændringsoplæg 2017 vedtægter
Gældende vedtægter kan læses her: Vedtæger GF Farum Kaserne Godkendt maj 2018
Vedtægter til aflysning kan læses her (til sammenligning): Vedtægter til aflysning

Hensættelser til Naturlegepladsen
I forbindelse med den ovenfor omtalte ekstraordinære generalforsamling fremsatte bestyrelsen samtidig forslag om hensættelser til naturlegepladsen. Som det fremgår af referatet blev hensættelserne godkendt.

Det er dermed disse hensættelser, som bestyrelsen på dette års (2018) generalforsamling har fået godkendt frigivelse af.
– Referat fra generalforsamlingen 2017 samt ekstraordinær generalforsamling 2017 kan læses her (OBS ét samlet dokument): Referat-fra-ordinær-og-ekstraordinær-generalforsamling-GF-Farum-Kaserne-maj-2017

 

OBS: Referatet fra generalforsamlingen maj 2018 vil blive udgivet her på hjemmesiden, når det er modtaget fra vores administrator.

 

Tilbage til oversigten