Offentliggørelse af plan for Naturlegeplads ved Farum Kaserne.

Planforslaget er offentliggjort i perioden 9. marts til 11. maj 2018.

Kort fortalt er formålet med forslag til Lokalplanen at udlægge området til naturområde med en naturlegeplads. Planen sikrer, at naturlegepladsens udformning understøtter områdets indtryk af naturområde, og at livsbetingelserne for padderne i området ikke forringes samt at spredningskorridoren (et areal hvor truede dyrearter kan spredes fra ét levested til et andet) friholdes for anlæg.

Arealet er ejet af Furesø Kommune, som står for pleje af arealet. Hvis lokalplanen vedtages vil der blive udarbejdet en aftale mellem Furesø Kommune og grundejerforeningen om drift og vedligeholdelse af naturlegepladsen, herunder om sikkerhedsforholdene.

Grundejerforeningen har sammen med Danmarks Naturfredningsforening medvirket til udarbejdelsen af lokalplangrundlaget, som er tilpasset på baggrund af dialogen med DN.

Jeg vil benytte lejligheden til at præcisere, at der ikke – som der desværre er opstået rygter om – kan etableres en knallertbane eller andre aktiviteter, der påvirker nærmiljøet negativt. En knallertbane har aldrig været en del af Grundejerforeningens planer. Grundejerforeningen har med de sidste 4 års arbejde haft til hensigt at etablere en naturlegeplads og et rekreativt område til glæde for både børn og voksne på hele området.

Planforslaget er digitalt og kan ses på kommunens hjemmeside: http://www.furesoe.dk/hoering og på Furesø Kommunes biblioteker.

Har du bemærkninger til planforslaget skal de sendes til Furesø Kommune, Center for By og Miljø, senest den 11. maj 2018.

Har du spørgsmål til planen eller ønsker at få uddybet dele af planen, er du velkommen til at kontakte mig via gf.farumkaserne@gmail.com

Carsten Ildor
Formand
Grundejerforeningen Farum Kaserne

Tilbage til oversigten