Ny stiforbindelse til Bukkefaldstien

De sidste etaper i Golf Residence skal nu tilsluttes stisystemet på kaserneområdet, hvorfor Bonava er nødsaget til at fælde få udvalgte træer i fredskoven. Træerne fældes, da den nye sti skal føres via skoven til Bukkefaldstien. Stien anlægges som planlagt i lokalplanen og træfældningen efter aftale med Furesø Kommune.

 

Tilbage til oversigten