Naboorientering vedr. dispensation til ændring af parkeringsforhold, terræn og placering af skur ved den nye institution

Grundejerforeningen har modtaget en naboorientering vedrørende dispensation til ændring af forhold omkring de udendørsarealer der er under etablering ved dagsinstitutionen. 
Bestyrelsen hæfter sig ved, at der ved omdisponeringen gives mulighed for etablering af et boldareal på institutionens sydvestlige del.
Naboorientering er sendt direkte til de nærmeste naboer, som dermed opfordres til at sende deres eventuelle bemærkninger til Furesø Kommune.
Se tegning her: 5042-18 Friarealplan_26.04.18.pdf

 

 

 

Tilbage til oversigten