Naboorientering – Bastionsparken delområde 1 a og 1 aa.

Grundejerforeningen har modtaget en naboorientering om ansøgning om dispensation fra Lokalplan 70.4 til opførelse af ny etageboligbebyggelse i delområde 1a og 1aa på Farum Kaserne (Bastionsparken).
Projektet omfatter en etageboligbebyggelse bestående af 9 boligblokke indeholdende 114 lejligheder.
Har du bemærkninger til ansøgningen skal vi bede dig sende dem til Grundejerforeningen seneste søndag den 20. november 2016. Du kan sende dine bemærkninger til gf.farumkaserne@gmail.com
Bemærk venligst at høringen ikke omhandler tilladelse til at opføre etageboligbebyggelse. Bastionsparken er et af de oprindelige planlagte byggeprojekter på Farum Kaserne, hvor Arkitektgruppen siden lokalplanlægningen af området har haft byggetilladelse til opførelse af etagebyggeri på delområde 1 a og 1 aa.

Du kan læse naboorienteringen her: Bastionsparken

Relevante link: Høringer, dispensationer og høringer, Furesø Kommune

 

 

 

Tilbage til oversigten