Lokalplan 130 – Naturlegeplads på Farum Kaserne

Lokalplan 130 er blevet vedtaget den 25. september 2019 og offentligt bekendtgjort den 2. oktober 2019.

Lokalplan 130 skal muliggøre etablering af en offentligt tilgængelig naturlegeplads på et naturområde i den nordlige del af Farum Kaserne. Lokalplanen fastlægger principper for placering og udformning af legeredskaber, således at området fortsat fremstår som et naturområde.

Se hele planen her: Lokalplan 130- Naturlegeplads 

Følg legepladsudvalgets arbejde via referaterne fra bestyrelsesmøderne:
https://www.farumkaserne.dk/grundejerforeningen/referater-fra-grundejerforeningen/moedereferat-arkiv/

Du kan kontakte legepladsudvalget via gf.farumkaserne@gmail.com

 

 

Tilbage til oversigten