Legeplads

Grundejerforeningens bestyrelse arbejder målrettet på, at få etableret en fælles natur- og aktivitetslegeplads på kommunens friareal nord for Kompagnivej (det nuværende område ved søen og kælkebakken). Nedenfor kan du se den skitse, som Grundejerforeningen har præsenteret for kommunen. Bemærk at der kun er tale om en skitse, der tegner et billede af de tanker og ønsker, som  bestyrelsen har gjort sig i processen. Skitserne er altså uden  stillingtagen til kommunens eller foreningens økonomiske formåen,  tilladelse til at bruge området til ændret formål og alt det andet, der skal besluttes og godkendes, før stedet måske kan blive til virkelighed. Skitserne er altså alene et udtryk for de ønsker, som bestyrelsen har på vegne af områdets mange børn.
Se skitse her: Farum Kaserne legeplads

Tilbage til oversigten