Invitation til deltagelse i nyt udvalg om trafiksikkerhed og fremkommelighed

Furesø Kommune inviterer grundejerforeningerne til at deltage i det kommende § 17 stk. 4 udvalg om trafiksikkerhed og fremkommelighed.

Tilmeldingen og mere info findes på nedestående link.

Ansøgningsfrist er den 17. marts 2019. Der er afsat to pladser til borgere fra grundejerforeninger ved trafikvej eller boligvej, lokalt organiserede grupper som arbejder med trafik eller bestyrelsesmedlemmer fra almene boligselskaber.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede medlemmer til at tilmelde sig.

http://www.furesoe.dk/Kommunen/DetPolitiskeLiv/RaadgivendeUdvalg/FremkommelighedOgTrafiksikkerhed

Tilbage til oversigten