INGEN BEBOER-PARKERING PÅ BØRNEHUSETS PARKERINGSPLADS

Furesø Kommune har rettet henvendelse til Grundejerforeningen, da der desværre igen er beboere på Farum Kaserne, som benytter børneinstitutionens parkeringspladser.
P-pladsen er dimensioneret til børnehuset. Ikke til at være ekstra p-plads for de nærmeste bebyggelser.
Grundejerforeningen skal derfor endnu en gang på vegne af Børnehuset henstille til, at beboerne på området ikke parkerer på Børnehusets p-plads, der udelukkende er beregnet til brugere af huset.
Det gælder både i åbningstiden og om aftenen, hvor der ofte er møder eller andre arrangementer i huset.

Tilbage til oversigten