Hvor står din affaldsbeholder?

På foranledning, skal vi bede alle, der har individuel affaldsbeholder, være opmærksom på, at affaldsbeholderen ikke må placeres synlig i skel til fortov eller fællesarealer – undtaget på tømmedagen (fredag).

Affaldsbeholderen skal placeres inden for den enkelte ejendoms arealer til småbygninger. Hvis dette areal er i skel til fortov eller fællesarealer, skal affaldsbeholderen være afskærmet af hegn.

Alle enfamiliehuse på Farum Kaserne, der benytter sig af individuelle affaldsbeholdere, har et reserveret areal, hvor det er forudsat, at affaldsbeholderen skal opbevares (fremgår af ejendommens tegninger). Hvis du ikke ønsker, at opbevare din affaldsbeholder på dette sted, skal du sørge for at affaldsbeholderen er afskærmet, hvis du placerer den i skel til fortov eller fællesarealer.

På forhånd tak for din medvirken.

 

 

Tilbage til oversigten