Hvad rør sig i Farum Nordby?

Furesø Kommune vil gerne invitere alle interesserede borgere til et orienteringsmøde om udviklingen i Farum Nordby.

Mødet finder sted tirsdag d. 24. marts kl. 19.00 til 21.00 i Farum Arena.

Af hensyn til forplejningen, ønskes tilmelding til arrangementet senest torsdag d. 19. marts. Dette kan ske på www.furesoe.dk/farumnordby eller på telefon 72355420.

Program
Velkommen v/ John I. Allentoft – Udvalgsformand for Miljø,- Plan- og Teknikudvalget.

Boligudviklingen på Farum Kaserne v/ Niels Thygesen – Direktør for By og Kultur
Boligbyggeriet på kasernen er i fuld gang. Hør om hvilke områder, der er klar til at blive bebygget, hvad der skal ske med Hovedvagten mm.

Ny daginstitution på Farum Kaserne v/ Per Udesen – Centerchef for Dagtilbud og Skole
Der er planlagt en ny daginstitution på Regimentsvej. Hør bl.a. hvem daginstitutionen skal huse, og hvornår den forventes at være klar.

Seniorbofællesskab på Hjortefarmen v/Arne Ziegler – Bestyrelsesformand i Bofællesskabets Forening
Der skal ligge et seniorbofællesskab på Hjortefarmen. Udvikling og opførelse af Seniorbofællesskabet sker i samarbejde med OK Fonden. Hør hvilke boliger der forventes at blive bygget og hvornår de står klar.

Stiforbindelse mellem Trevang og Farum Kaserne v/ Karl Aage
Juhl Jensen – Afdelingsleder for Vej og Park
Furesø Kommune ønsker at skabe en stiforbindelse for gående og cyklende som binder Farum Kaserne sammen med resten af Farum. Stien skal bl.a. fungere som en sikker skolesti for områdets børn.

Naturpleje i Farum Nordby v/ Tilde Roland Høberg – biolog
I Farum er der mange vandhuller med stor betydning for dyrelivet. Hør hvad Furesø Kommune gør for at passe på naturområderne.

Eventuelle supplerende emner og afrunding
v/Borgmester Ole Bondo Christensen.

Tilbage til oversigten