Husdyr

Det høre ikke naturligt under Grundejerforeningens område, at træffe beslutning om hold af husdyr indenfor de enkelte boligområder. Derimod har flere af områdets ejerforeninger/beboerforeninger vedtaget regler for hold af husdyr i deres husorden.
Du finder reglerne her:

Afdeling 97: Husdyrhold, Afd. 97
Garnisonsparken: Husorden Garnisonsparken
Golf Residence: Husorden-2014-Golf-Residence

Mark- og vejfredsloven gælder dog for alle – uanset bopæl  – og Grundejerforeningen henviser derfor til denne, hvis vi modtager henvendelser fra medlemmer, der føler sig generet af eksempelvis omstrejfende katte. Kort fortalt indeholder loven et generelt krav om, at man har pligt til at holde sine dyr på egen grund. Desuden har dyrets ejer pligt til at erstatte visse skader, som dyret forvolder, hvis det kommer ind på anden mands grund. Bemærk venligst at loven også indeholder en bestemmelse om, at hvis man optager et husdyr på egen grund, har man pligt til at underrette ejeren eller politiet samt at fodre og give vand til dyret, indtil det afhentes. Med optagelse menes, at man indfanger et husdyr, der går løst rundt på ens ejendom.

Tilbage til oversigten