Godt nyt i ”Strategi for ladestandere til el-biler”

I ”Strategi for ladestandere til el-biler” har Furesø Kommune (forvaltningen) udarbejdet et konkret forslag til placering og type af nogle af de kommende ladestandere på offentligt tilgængelige parkeringsarealer, som har tilstrækkelig strømforsyning. Forvaltningen stiller bl.a. forslag om placering af 1 hurtigladestander med 2 almindelige ladestandere på Regimentsvej, Farum Kaserne.
Farum Kaserne har, grundet vores mange etageejendomme, et stort behov for el-ladestandere, så tøv ikke i forhold til at bidrage med personlige opbakning til forslaget om placering af ladestander på Farum Kaserne.
Se mere her:
https://www.furesoe.dk/vaer-med/hoeringer-tilladelser-og-dispensationer/2020/juni/strategi-for-ladestandere-i-furesoe-kommune/

Tilbage til oversigten