Generalforsamling 2021 i Grundejerforeningen Farum Kaserne

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2021, som jf. vedtægterne skal afholdes inden udgangen af maj, har grundet covid-19 forsamlingsforbud været udsat.

Generalforsamlingen afholdes således den 29. september 2021.

Indkaldelse og dagsorden udsendes til medlemmerne seneste 14 dage før generalforsamlingen.

Medlemsforslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 5. september 2021.

Tilbage til oversigten