Generalforsamling 2020 – Grundejerforeningen Farum Kaserne

Grundet Covid-19 forsamlingsforbuddet er årets ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen, som jf. vedtægterne skal afholdes inden udgangen af maj, udsat.
Tilsvarende gælder fristen for forslag fra medlemmerne, som normalt skal være bestyrelsen i hænde seneste den 1. marts.

Forslag til dette års ordinære generalforsamling må således, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde seneste den 15. juli 2020.
Vi forventer at kunne gennemføre den ordinære generalforsamling primo september. Indkaldelse sendes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel jf. vedtægterne.

Tilbage til oversigten