Generalforsamling 2016

Grundejerforeningen Farum Kaserne afholder ordinær generalforsamling mandag den 18. april 2016 kl. 19.00.
Indkaldelse fremsendes ca. 2 uger før ved brev til medlemmerne, jf. vedtægterne 13.3.
Bemærk at forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til bestyrelsen senest den 1. marts 2016, jf. vedtægterne 13.4. Eventuelle forslag sendes til gf.farumkaserne@gmail.com

Tilbage til oversigten