Frekvensen af græsslåning i vækstsæsonen

Grundejerforeningen er forpligtet til at vedligeholde og pleje fællesområderne ud fra en af kommunen fastlagt plejeplan. Planen angiver bl.a. hvilke græsarealer, der skal klippes og med hvilken frekvens. Ud fra denne plejeplan har Grundejerforeningen indgået én samlet Facility Management aftale for hele kasernen, som danner grundlag for den drift, vedligeholdelse og pleje, som vores leverandør udfører på fællesområderne. I vækstsæsonen bliver alle græsplæner, der er udlagt som opholdsarealer for beboerne, klippet ca. en gang om ugen. Det sker dels for at sikre, at plænerne kan benyttes til det formål, som de er udlagt til dels for at sikre ensartet pleje og ikke mindst for at undgå spredningen af invasive arter, der vokser på de omkringliggende arealer (beskyttet af Naturbeskyttelsesloven). Græsset på området vokser ikke nødvendigvis i samme grad. Bl.a. betyder omfanget af skygge/sol en del for væksten. Der vil derfor være græsplæner, hvor slåning hver 10 dag kunne være acceptabelt, mens denne frekvens vil være uacceptabel andre steder. Kompromisset er derfor, at græsset klippes ca. 1 gang om uge i vækstsæsonen. Med denne frekvens tages der både højde for krav i plejeplanen, plænernes forskellige vækstniveau og medlemmernes samlede ønsker til plænernes udseende.

Tilbage til oversigten