Forslag til Lokalplan 129

Grundejerforeningen har modtaget forslag til Lokalplan 129. Lokalplanen fastlægger, hvor og hvordan der må opføres nyt boligbyggeri med tilhørende parkering og friarealer på Farum Kaserne. Området er i dag bebygget med den tidligere hovedvagtsbygning.

Har du bemærkninger til forslaget, som du ønsker at foreningen tager med i det samlede svar, kan du sende dem til Grundejerforeningen via gf.farumkaserne@gmail.com inden den 20 september 2016.

Historien bag lokalplanændringen: Forud for lokalplansforslaget har bestyrelsen haft en konstruktiv dialog med Furesø Kommune om områdets fremtidige anvendelse. I dialogen har foreningen lagt vægt på, at områdets fremtidige anvendelse skulle tage hensyn til de omkringboende og området som helhed. Grundejerforeningen har tidligere takket nej til at erhverve bygningen, da istandsættelse af bygningen, så den matcher gældende lovgivning, ville kunne løbe op i 2-3 mio. kroner. Oveni de 2-3 millioner kr. skulle købesummen så lægges. Alt i alt et håbløst økonomisk projekt for medlemmernes penge, som der var enighed om at opgive.
Du finder forslaget her: Forslag til Lokalplan nr 129

Tilbage til oversigten