Foråret og dermed også fodboldsæsonen nærmer sig

Så er der igen opstillet mål på en midlertidig fodboldbane på delområde 7 (se kort nedenfor). Alle børn i området er velkommen til at benytte fodboldbanen, som vores gartner vil klippe hen over hele sæsonen. Der er indgang til banen, som ligger afskærmet bag træbevoksningen, fra Regimentsvej. Kort: Oversigtskort

Tilbage til oversigten