Fællesarealer på delområde Området 2e (Holdepunktet)

Grundejerforeningen har modtaget en del spørgsmål ift. færdiggørelsen af de fællesarealer på matrikel 98fb, som ejeren skulle have etableret med fælles parkeringsarealer/stier/legeplads/opholdsarealer/ beplantningsbælter m.v.

I den anledning vil bestyrelsen med nedenstående indlæg forsøge at skabe klarhed over den nuværende situation og dermed tilsikre, at alle medlemmer er orienteret herom.

I forhold til Grundejerforeningen Farum Kaserne, skulle dette fællesareal efter Furesø Kommunes Lokalplaner og bestemmelserne i vedtægterne for Grundejerforeningen Farum Kaserne, etableres af ejeren efter en detaljeret plan for herefter – vederlagsfrit – at blive overdraget til Grundejerforeningen Farum Kaserne.

Efter overdragelsen er det så grundejerforeningens pligt for fremtiden at drive og vedligeholde det overdragne fællesareal med alle dets anlæg og faciliteter.

Problemet er, at området står ufærdigt hen og ikke er etableret som fastlagt af Furesø Kommune i såvel Lokalplanerne som i vedtægterne for Grundejerforeningen Farum Kaserne.

Det er naturligvis et stort problem – både for ejerne i Holdepunktet men bestemt også for de øvrige medlemmer af Grundejerforeningen Farum Kaserne, herunder særligt de nærmeste naboer.

Situationen er den, at det selskab som er forpligtet til at forestå etableringen af det pågældende fællesareal, så Grundejerforeningen Farum Kaserne kan overtage den fremtidige drift og vedligehold, er konkursramt og uden midler til at gennemføre færdiggørelsen af fællesarealet.

Grundejerforeningen Farum Kaserne er både berettiget og forpligtet til at overtage fællesarealer, men Grundejerforeningen Farum Kaserne har afvist, at lade fællesarealet skifte ejer før det er etableret i overensstemmelse med lokalplanen og bestemmelserne herfor.

 

Grundejerforeningen Farum Kasernes Bestyrelse har derved på medlemmernes vegne afvist at overtage det ”nødstedte” fællesareal for herefter at anvende mange millioner kroner på at etablere og indrette det som foreskrevet.

 

 

 

 

Tilbage til oversigten