Få indflydelse – valg til Repræsentantskabet i Farum Fjernvarme

Kaserneområdet er desværre ikke repræsenteret i Farum Fjernvarmes repræsentantskab, men det kan vi gøre noget ved nu, hvor der er valg til repræsentantskabet i Farum Fjernvarme.

Grundejerforeningens bestyrelse opfordrer derfor alle medlemmer, som er interesseret i at blive repræsentant i gruppen af private andelshavere og ejerboliger, til at stille op som kandidat til det kommende valg til repræsentantskabet. Valget gennemføres i perioden 6. – 13. marts 2023.

Er du interesseret i at stille op som kandidat ved repræsentantskabsvalg, skal du blot udfylde en ’Kandidatblanket’ og sende den til Farum Fjernvarme senest den 2. februar 2023.

På fjernvarmeselskabets hjemmeside kan du læse mere om valget og hvordan du melder dit kandidatur Repræsentantskabsvalg 2023 – Få indflydelse på fremtidens fjernvarme (farum-fjernvarme.dk)

Tilbage til oversigten