En travl sæson på de grønne områder er ved at være slut

Denne sæson har været ekstra travl på det grønne område, men vi er heldigvis nået i mål med de fleste projekter.
Tak for de mange positive tilkendegivelser, som selvfølgelig også er viderebragt til vores leverandør på de grønne områder.

Ud over de almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver er følgende projekter gennemført:
I foråret fik vi beskåret og fjernet en masse af de knækkede grene, som ikke kunne klare det massive snefald sidste vinter. Tyngden af sneen gik bl.a. gået hårdt ud over de gamle ahorn træer ved Garnisonsparken, men heldigvis ser det ud til at beskæringen har hjulpet og at de kommer sig.

I sommer blev, som besluttet på generalforsamlingen, to små legepladser langs Soldaterstien nedlagt og legehusene herfra flyttet til den nye legeplads mellem Afdeling 97 og Pionerparken. Det er tanken, at legehusene, sammen med to andre legehuse, skal udgøre en lille ”landsby” af legehuse. Husenes højde er desuden reduceret, sådan at også mindre børn kan få glæde af dem fremover.

I sensommeren fik vi oprenset og klippet bevoksningen omkring søen i den nordlige ende af Garnisonsparken samt beskåret bevoksningen omkring søen mellem Fairway Village og Green Garden White. Søen ved Holdepunktet er endnu ikke overdraget til Grundejerforeningen, hvorfor vi ikke vedligeholder denne. Tilsvarende gælder for søen ved kælkebakken, som indgår som en del af det kommunale friareal.

Grundejerforeningens gartnere har desuden afrenset og fritlagt de smukke brostenskanter langs Bukkefaldsstien og Soldaterstien. I princippet er det Furesø Kommune, som har ansvaret for vedligeholdelsen af stierne, men da den slags opgave ligger ud over, hvad de kommunale driftsbudgetter kan holde til, har foreningen valgt at udføre opgaven.

Endeligt har vi fået iværksat færdiggørelse af grusstien, der skal forbinde Regimentsvej og Bukkefaldsstien. Stien forventes endeligt færdig i løbet af uge 42.

I løbet af efteråret finklippes alle bøgehække sådan, at de fremstår formet og klippede hele vinteren.

Har du spørgsmål til drift og pleje af vores grønne områder, er du velkommen til at kontakte Grundejerforeningen via kontaktformularen på denne side eller via gf.farumkaserne@gmail.com

 

 

 

Tilbage til oversigten