For Ejendomsmæglere

Her finder du materiale vedrørende foreningens regnskab, referater fra generalforsamlinger, regnskab og budget.


Seneste generalforsamling:
https://www.farumkaserne.dk/grundejerforeningen/generalforsamlinger-og-referater/budget/

Regnskab og budget:
https://www.farumkaserne.dk/grundejerforeningen/generalforsamlinger-og-referater/

Vedtægter og Forretningsorden:
https://www.farumkaserne.dk/grundejerforeningen/forretningsorden/

Henvendelse vedrørende salg, ejerskifte og tinglysning skal ske til
Grundejerforeningens administrator DEAS.

Primær kontaktperson
Christiern Håkansson

E-mail:
crh@deas.dk

Direkte telefon:
77 89 00 27
eller 39 46 69 51.