Dit affald er ikke Farum Nordby Børnehus’ ansvar

Grundejerforeningen er gjort opmærksom på, at der tilsyneladende er nogle beboere, der tror , at der er kommet en filial til genbrugspladsen ved Farum Nordby Børnehus, og som derfor smider deres affald i børnehusets skralderum.
Det er en rigtigt dårlig ide. Skralderummet og de forskellige containere og spande, som er indkøbt til det, er nøje dimensioneret efter børnehusets behov. Og ikke mere end det. Det samme gælder aftalerne med skraldefolkene om hvor ofte de skal tømme. Så er der andre der lige låner skralderummet i ny og næ risikerer vi, at der kommer til at mangle plads eller ligge skrald uden for spandene, med risiko for at det tiltrækker rotter mv.
Derfor henstiller Furesø Kommune til at områdets beboere – og deres gæster, håndværkere m.fl. – holder eget affald på egen matrikel, eller kører til genbrugspladsen med det, i stedet for at dumpe det i børnehusets skralderum.

Tilbage til oversigten