Den nye institution er kommet nærmere første spadestik

Den 7. september 2016 skal Miljø, Plan og Teknikudvalget tage stilling til Lokalplan 127, som omfatter nyt institutionsbyggeri på Farum Kaserne.
Lokalplansforslaget var i offentlig høring i perioden fra den 15. marts til den 10. maj 2016.
Herefter besluttede Byrådet planforslaget justeret og sendt i supplerende høring med henblik på endelig vedtagelse efter sommerferien. Forvaltningen har herefter foretaget en justering af planforslaget og de foreslåede ændringer til planforslaget har efterfølgende været i supplerende høring hos de nærmeste naboer fra den 12. juli til den 17. august 2016.
Nu håber vi så, at vejen langt om længe er banet for den institution, som mange af beboerne på området har ventet længe på.

Tilbage til oversigten