De sidste spadestik på Farum Kaserne

Om ganske kort tid tages de sidste spadestik til den endelige færdiggørelse af området.
Hovedvagtens nedrivning påbegyndes indenfor de næste 2 uger. På grunden giver lokalplan 129 mulighed for etablering af beboelse i forlængelse af Green Garden (General- og Løjtnantvænget). De 5 nye boliger får samlet vejadgang fra Regimentsvej. Byggeriet opføres af 2E Bolig.
Desuden påbegyndes byggeriet på delområde 1a og 1aa, ved Garnisonsvej, hvor lokalplan 70.4 og 70.4.1 giver mulighed for at opføre en etagehusbebyggelse med omkring 120 boliger. Også dette byggeri opføres af 2E Bolig. 
Lokalplanerne for begge områder:
www.furesoe.dk

 

Tilbage til oversigten