De grønne områder – sæsonen er startet.

Sæsonen for pleje og vedligeholdelse af vores grønne områder er gået i gang og forårssæsonen vil bl.a. byde på beskæring af buskadser og krat, klipning og rydning omkring søer. Derudover klippes græsplæner, der er udlagt som opholdsarealer, ca. 1 gang om ugen i vækstsæsonen. Det sker dels for at sikre, at plænerne kan benyttes til det formål, som de er udlagt til, dels for at sikre ensartet pleje på hele området og ikke mindst for at undgå spredningen af invasive arter som Bjørneklo og Vild Pastinak, der vokser på de omkringliggende arealer omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Arealer der er udlagt som spredningskorridorer og omfattet af Naturbeskyttelsesloven bliver slået 2 gange i sæsonen. I efteråret vil der ske beskæring af frugttræer samt genplantning af enkeltstående hækplanter.
Vores gartnere arbejder indenfor normal arbejdstid, hvilket vil sige, at arbejdet må udføres i tidsrummet fra kl. 07.00-18.00 på hverdage. Grundejerforeningen beder alle beboere respektere gartnernes arbejdsopgaver og vise hensyn bl.a. ved at fjerne legetøj og andre private effekter fra græsplænerne /friarealer efter brug. I dag bruges meget unødvendig tid på at ”rydde op” eksempelvis på plænerne, inden græsset kan klippes. Unødvendigt tid som betyder unødvendige udgifter for alle beboere på området.
Grundejerforeningen er forpligtet til at vedligeholde og pleje alle fællesområderne ud fra en af kommunen fastlagt plejeplan. Planen angiver bl.a. hvilke græsarealer, der skal klippes og med hvilken frekvens, hvilke søer der skal plejes og hvilke buskadser og krat, der skal beskæres. Plejeplanen danner grundlag for den drift, vedligeholdelse og pleje, som vores leverandør udføre på fællesområderne hen over året. Driften er samlet i én Facility Management aftale for hele kasernen.
Har du spørgsmål til plejen af vores grønne områder, så send os en mail med dine spørgsmål til gf.farumkaserne@gmail.com

 

Tilbage til oversigten