Byggehegn ved portvagten

Hegnet, som nu er opsat ved portvagten, skal afgrænse det grundstykke, hvorpå bebyggelsen The Gate skal opføres.
En misforståelse har desværre betydet, at hegnet er opsat på en sådan måde, at græsarealet, som tilhører grundejerforeningen, er inddraget i afspærringen. Byggeledelsen har, efter aftale med grundejerforeningen, lovet at hegnet vil blive flyttet inden udgangen af januar, sådan at hegningen sker i skel mellem grundejerforeningens matrikel og byggegrunden.

Tilbage til oversigten