Busdrift på kaserneområdet

Furesø Kommune har sammen med Movia udarbejdet en udviklingsplan for kollektiv trafik, som nu er i høring.

Udviklingsplanen rummer forslag til fremtidig busbetjening af kaserneområdet, hvor det bl.a. anbefales, at bybuslinje 333 kører via Regimentsvej, Kompagnivej og Garnisonsvej tre gange i timen over hele dagen og to gange i aftentimerne. Stoppestedernes placering fremgår af planen som kan ses via nedenstående link.

Eftersom frekvensen på tre gange i timen over hele dagen og to gange i aftentimerne må forventes at påvirke grundejerne langs Regimentsvej og Garnisonsvej i særlig grad, opfordrer Grundejerforeningen de direkte berørte medlemmer til at tage individuel stilling til høringsforslaget.

Der bliver også afholdt borgermøder, hvor forvaltningen vil fortælle nærmere om planen og hvor der er mulighed for at stille spørgsmål.

Se mere om planen, borgermøder og høringsfrist her: Hvordan får vi flere til at tage bus og tog? | Furesø Kommune (furesoe.dk)

Tilbage til oversigten