Betaling af renovation – ny affaldsordning

Der er desværre opstået udfordringer i forhold til opkrævningen af renovation for flere af de delområder, som har valgt en fælles affaldsløsning udlagt på Grundejerforeningens arealer. Fejlen betyder, at Grundejerforeningen fejlagtigt er opkrævet betaling for de enkelte husstandes renovation/affaldsgebyr. Fejlen sker formentligt fordi opkrævningen automatisk sendes til den registrerede ejer af den grund/matrikel, hvorpå affaldssorteringen er opstillet.
Furesø Kommune arbejder på at finde en løsning, sådan at de individuelle husstande igen bliver korrekt opkrævet for renovation/affaldsgebyr.

Tilbage til oversigten