Beboermøde om Farum Lilleskole

Grundejerforeningen Farum Kaserne inviterer hermed medlemmerne til beboermøde omkring etableringen af Farum Lilleskole.

Beboermødet bliver afholdt søndag d. 13. januar i tidsrummet fra kl. 1900 – 2100 i vores nye børneinstitution(Regimentsvej 14).
OBS: Tilmelding via gf.farumkaserne@gmail.com

Baggrunden for mødet skal ses i lyset af en generel interesse blandt medlemmerne for at få afdækket mulighederne for en fremtidig etablering af en skole i Farum Nord således, at der, i relation til et nærhedsprincip, kan skabes grundlag for at opfylde områdets behov i relation til skolesøgende børn.

På mødet vil der være mulighed for at blive orienteret omkring planerne for skolen og dens fysiske placering samt stille spørgsmål til initiativtagerne til skolen.

/Bestyrelsen

 

Tilbage til oversigten