Ansøgning om dispensation fra lokalplan 56 for Natur- og Golfområde

Grundejerforeningen har modtaget en orientering om dispensation fra lokalplan 56.
Orienteringen kan læses her: Ansøgning om dispensation fra lokalplan 56 for Natur- og golfområde

Har du bemærkninger til de forhold, som ansøgningen vedrører kan du sende dem til Grundejerforeningen via gf.farumkaserne@gmail.com senest den 28. juli 2018. Husk at påføre navn og adresse.

Grundejerforeningen opfordrer de berørte medlemmer, som har modtaget orienteringen personligt, til at fremsende deres individuelle bemærkninger direkte til Furesø Kommune.

 

 

Tilbage til oversigten