Afspærring af Garnisonsvej i forbindelse med kran-arbejde på byggepladsen

Furesø Kommune oplyser på forespørgsel fra Grundejerforeningen, at de har givet tilladelse til afspærring af Garnisonsvej i forbindelse med kran-arbejde på byggepladsen. Tilladelsen er givet til og med fredag den 1. maj 2020.
Afspærringen betyder at gennemkørende trafik ikke er muligt mellem Garnisonsvej og Kompagnivej samt at den tunge trafik med transport af jord og grus foregår ad Regimentsvej indtil afspærringen ophører.

Generelt kan spørgsmål til afspærring/arbejde på kommunale vejarealer på kaserneområdet stilles til Center for By og Miljø, Vej og Park.
Spørgsmål vedrørende de private fællesveje, som tilhører Grundejerforeningen, kan sendes til gf.farumkaserne@gmail.com

Tilbage til oversigten