Væltet træ – spærret indgang til skoven

Skovfogeden har netop oplyst, at træet, der spærre for indgangen til skoven (ved Garnisonsvej 45) fjernes senest den 6. januar, når mandskabet er på fuld styrke igen efter ferien.

Ansvaret for opskæring af de træer, der er væltet indenfor området ”Farum Kaserne” påhviler grundejeren. Heldigvis er Grundejerforeningen derfor sluppet billigt, da de væltede træer dels står i Fredsskoven (Naturstyrelsen) dels på delområde/grunde ejet af NCC, Arkitektgruppen, 2E osv.

 

 

Comments are closed.