Udlån af Hovedvagten.

Grundejerforeningen Farum Kaserne har indgået en midlertidig aftale med Furesø Kommune om udlån af Hovedvagten.  Lokalerne kan  benyttes af Grundejerforeningen samt Ejerforeninger hørende under Grundejerforeningen Farum Kaserne. Lokaler kan og må udelukkende benyttes til aktiviteter, der naturligt knytter sig til normale grundejerforenings-aktiviteter. Lokalerne må således ikke lånes ud til tredjemand, og der må ikke afholdes private fester. Lokalerne kan kun benyttes efter kl. 17.00 på hverdage samt i weekender og på helligedage. Henvendelse fra Ejerforeningerne vedrørende lån af lokalerne skal ske til formanden for Grundejerforeningen Carsten Ildor via gf.farumkaserne@gmail.com  Oplys venligst navn på ansvarlig, formål, dato og tidspunkt. Nøglen afhentes efter aftale.

Comments are closed.