Spørgsmål til Grundejerforeningen

Grundejerforeningen modtager fra tid til anden spørgsmål fra medlemmer vedrørende bidrag, ejerskifte, stemmefordelingen, generalforsamlinger osv.  

Det meste fremgår af Grundejerforeningens vedtægter, der er fastsat af Furesø Kommune, men herunder en kort oversigt med svar på de mest almindelige spørgsmål.

Stemmeberettigelse: Ifølge vedtægterne har alle individuelle grundejere samt ejerforeninger stemmeret på generalforsamlingen i forhold til det antal kvadratmeter (etageareal) medlemmets bolig udgør i forhold til det etageareal, der er opført på hele området (fordelingstal).

Medlemskab: Der er ret og pligt til at være medlem af Grundejerforeningen.

Bor du i ejerlejlighed (indtil videre Garnisonsparken og Golf Residence) er det din ejerforenings bestyrelse, der repræsenterer dig i forhold til Grundejerforeningen. Det er derfor kun medlemmerne af din ejerforenings bestyrelse, som indkaldes til generalforsamlingerne i Grundejerforeningen. Din ejerforenings bestyrelse skal forud for generalforsamlingen i Grundejerforeningen fremlægge dagsorden og afstemningspunkter til behandlingen eller afstemningen på generalforsamlingen.    

Individuelle grundejere (indtil videre Regimentsparken og Fairway Village) indkaldes personligt til generalforsamlingerne.

Betaling: Dit kontingent til Grundejerforeningen udregnes efter samme fordelingsnøgle, som ovenfor nævnt. Dit fordelingstal fremgår af opkrævningen fra vores administrator.

Kontingent til Grundejerforeningen betales halvårligt. Opkrævning sendes direkte til individuelle grundejere, mens ejerlejligheder opkræves via deres ejerforening, der betaler ét samlet bidrag til Grundejerforeningen. 

Ejerskifte: Når du sælger dit hus/lejlighed indtræder den nye ejer i Grundejerforeningen fra overtagelsesdagen. Forpligtigelsen til at melde ejerskifte til Grundejerforeningen påhviler både den tidligere og den nye ejer. Ved ejerskifte skal parterne både oplyse den nye ejers navn og adresse, samt tidligere ejers nye adresse.

Den nuværende bestyrelse har vedtaget en række fælles målsætninger for vores arbejde, herunder bl.a., at bestyrelsens arbejde og beslutningsgrundlag skal opfattes som tilgængeligt for alle medlemmer.

Det er derfor vigtigt for os at pointere, at alle kan rette direkte henvendelse til foreningen, og du er, ligegyldig hvor du bor på området, altid velkommen til at kontakte grundejerforeningen med ris, ros, gode ideer, spørgsmål eller andet.  

 

Comments are closed.