Solcelleanlæg i Garnisonsparken

Ved sidste bestyrelsesmøde blev det foreslået at nedsætte en beboergruppe, som kunne undersøge mulighederne for at etablere et solcelleanlæg i bebyggelsen.

Ejerforeningen har en årlig udgift på 400 – 600 Kkr. til el. Forbruget anvendes til drift af ventilationsanlægget, elevatorerne samt belysning. Det er undersøgt om forbruget kan nedbringes, men besparelserne er ikke store nok i forhold til de krævede investeringer.

Hvis der er beboere, som er interesseret i at deltage i et sådant arbejde, må de meget gerne kontakte mig. Send i givet fald en mail til lars.carpens@hotmail.dk

Comments are closed.