Sne er flot, – men koster os også mange penge

At sætte et niveau for vintervedligeholdelse, der gør alle medlemmer tilfredse, er en vanskelig opgave. Efter et par sæsoner og de erfaringer der er fulgt med, har grundejerforeningen valgt den gyldne middelvej på baggrund af de input, vi har fået fra medlemmerne:

  • Vi prioriterer gående og cyklister sådan, at snerydning og saltning af fortove/stier sker  forebyggende, når DMI varsler frost/nedbør. Disse arealer ryddes desuden fuldstændigt for sne ved snefald og saltes igen efterfølgende.
  • Derimod sker snerydning på vores boligveje først, når snefaldet er af et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel. Snerydningen iværksættes normalt ved en snedybde på mere end 5-7 cm, og følger derved den kommunale vejledning for denne kategori af veje. Rydningen sker ikke nødvendigvis fuldstændig, hvilket betyder at der fortsat kan være 1-2 cm. sne på kørebanen efter rydningen. Denne snedybde bør være uden betydning for bilisternes fremkommelighed, men kan betyde at farten skal nedsættes en anelse. Desuden saltes vejene/parkeringspladserne efterfølgende.

Grundejerforeningen har afsat ca. 150.000 kr. til det nuværende niveau af vintervedligeholdelsen (beløbet dækker én sæson). Pengene opkræves hos medlemmerne via kontingentet til foreningen. Niveauet kan selvfølgelig til enhver tid hæves, hvis det er i alle medlemmers fælles interesse, men vil selvfølgelig betyde et tilsvarende øget medlemsbidrag i form af forhøjet kontingent.

Husk at vi altid er åbne for forslag, ris/ros og tilbagemeldinger fra medlemmerne på gf.farumkaserne@gmail.com

Venlig hilsen

Carsten Ildor
Formand
Grundejerforeningen Farum Kaserne

 

Comments are closed.