Skulpturprojekt

Grundejerforeningen for Farum Kaserne har sagt ja til et skulpturprojekt i samarbejde med Kunstakademiet – Billedhuggerskolen Charlottenborg. På kaserneområdet ligger 3 blokke af bornholmsk granit, hver ca. 180 x 70 x 70 cm. I dialog med beboergruppen vil 3 studerende under ledelse af professor Martin Erik Andersen skabe skulpturer i samklang med området. Budgettet for projektet er 40.000 kr. i regi af Miljø-, Teknik og Erhvervsudvalget. Vej og Park samarbejder med Kultur og Idræt om projektet.

Tidsplan: Projektet vil forløbe i 2012, og skulpturerne forventes at blive indviet i foråret 2013.

Projektets udvikling vil blive dokumenteret undervejs. Der vil blive taget kontakt til lokalpressen med henblik på at dække forløbet i projektet.

Comments are closed.