SE OP – så flages der igen på kasernen!

En generøs beboer, Preben Rafn-Larsen, har sponsoreret en ny Dannebrogsstander, der allerede nu kan beundres i toppen af flagstangen ved Hovedvagten. Dannebrogsstanderen må benyttes hele døgnet, og vil derfor være hejst permanent. Grundejerforeningens bestyrelse er desuden indforstået med, at der kan flages med Dannebrog på de officielle nationale flagdage under hensynstagen til flagreglerne. 

 Vh. Grundejerforeningen

Comments are closed.