Referat fra møde i arbejdsgruppe Hovedvagten 30. april 2013

Tilstede: Christine Frederiksen, Thomas Grave-Larsen, Henriette Ildor, Trine Hopp Møller, David Koch Mouritzen, Carsten Ildor

Referent: Henriette

Dagsorden: Status

Overordnede rammer for bygningens drift og økonomi: Thomas kunne oplyse, at bygningens drift er nu er lagt i hænderne på Kommunale Ejendomme v/Furesø Kommune, der tager sig af sig af vedligeholdelsen af kommunens bygninger. Vores spørgsmål vedrørende de overordnede rammer for fremtidig (drift og økonomi) er endnu ubesvarede.

Spørgeskema: Drøftelse af den nødvendige sammenhæng mellem de ressourcer arbejdsgruppen skal bruge på en undersøgelse i forhold til den faktiske interesse, der er for projektet. Indtil videre er der ingen tegn på, at projektet optager beboerne på området, hvorfor beslutningen om at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse tages op til genovervejelse. 

Arbejdsgruppen besluttede, at der i ”tænkepausen” afholdes et åbent hus arrangement, hvor interesserede beboer får lejlighed til at se Hovedvagten indefra samt danne sig et indtryk af faciliteterne, muligheder og begrænsninger. Interessen for arrangementet vil indgå som en del af genovervejelsen af en spørgeskemaundersøgelse.

 

Comments are closed.