Portvagten som “Medborgerhus”

Så lykkedes det endeligt at få en afklaring omkring den fremtidige brug af den gamle militære “Portvagt”.
Skulle den benyttes til liberalt erhverv, skulle der være udflytter-børnehave eller skulle den fungere som samlingssted for beboerne i lokalområdet?

Efter en kommunal høringsrunde omkring hvad Portvagten reelt kunne bruges til i fremtiden og hvorunder Grundejerforeningen naturligvis bidrog med input, så lykkedes det, som en del af budgetforliget for 2013, at få medtaget et aftalepunkt om, at Portvagten skal stilles til rådighed for lokalområdet som et forsamlingshus. Dette er Grundejerforeningen meget glade for idet vores anbefaling netop var, at Portvagten skulle bruges som medborgerhus i stil med tilsvarende forsamlingshuse i Hareskovby og Jonstrup, hvor det er de lokale beboere, der administrerer forsamlingshuset.

En stor tak skal lyde til Neslihan Diksan og Lars Carpens, der begge bor på området og som har gjort en stor indsats for at få dette igennem i Byrådet.

Nu udestår arbejdet med at istandsætte bygningen og få etableret et administrativt grundlag for den fremtidige brug. Dette ser Grundejerforeningen frem til og vi vil deltage aktivt i at fremme arbejdet hurtigst muligt således at vi kan få et medborgerhus til alles glæde.

mvh

Carsten Ildor
Formand
Grundejerforeningen Farum Kaserne

Comments are closed.