Portvagten som Medborgerhus

Grundejerforeningen skal hermed informere beboerne på Farum Kaserne omkring det tidligere indlæg med overskriften “Portvagten som Medborgerhus”.

Det viser sig, at der stadig ikke er truffet endelig afgørelse omkring den fremtidige brug af Portvagten og GF har fra Furesø Kommune modtaget en præcisering af sagens rette sammenhæng, som herunder er gengivet:

“Byrådet tog den 10. oktober i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013 en beslutning om, at der skal ”gennemføres en kortlægning af de fremtidige anvendelsesmuligheder for Portvagten ved Farum kaserne.” Forvaltningen undersøger pt. mulighederne for at finde en økonomisk bæredygtig anvendelse af Hovedvagten gennem en kombination af én anvendelse i dagtimerne og andre mulige anvendelser om aftenen og i weekenderne. Det kan f.eks. være en skovbørnehave i dagtimerne og kombineret med beboerarrangementer om aftenen”.

Med Venlig Hilsen

Grundejerforeningen

Comments are closed.