Pleje af Grønne Områder

Som flere har bemærket, er det en udfordring for vores gartner at slå græsplænerne i almindelig plænehøjde uden at efterlade områder, hvor jorden kommer til syne. Problemet opstår fordi plænerne fra start er dårligt anlagte (ujævne med mange sten), hvilket gør græsslåning i almindelig plænehøjde svært på udsatte steder.

Alternativet er at justere slå-højden, sådan at arealerne ikke plejes som plæner, men græsarealer med højere og mindre trimmet græs. Indtil videre ser Grundejerforeningen udviklingen an, da vi formoder, at det er i fælles interesse, at vi holder arealerne som græsplæner med den nuværende græshøjde trods de sporadiske ”brune” områder.

 Vi har mange smukke gamle træer på området, som vi gerne vil bevare og vi skal derfor opfordre til, at vi i fællesskab passer på dem. Både beboere og vores gartner har flere gange konstateret  afbrækkede grene samt menneskeskabte skader på stamme/kroner.  

I Regimentsparken har det desværre været nødvendigt at fælde 6 gamle lærketræer, der alle var syge. De 3 af dem var så rådne, at der var fare for at de kunne vælte i stormvejr med skade på bygninger og mennesker til følge. De 6 træer erstattes i efteråret af nye træer, jf. den plejeplan, som grundejerforeningen er forpligtiget til at følge. Det samme gør sig gældende for ca. 20 træer i Garnisonsparken, som alle er gået ud og som i løbet af efteråret vil blive udskiftet med nye træer.

 Indenfor de næste par uger vil vores gartner slå naturgræsset i Garnisonsparken. Vi har tilladelse til at slå/høste disse arealer 2 gange om året.

De træer som er plantet indenfor naturgræsområderne har svære vækstvilkår og trives generelt dårligt. Mange af træerne er allerede bukket under for græssets overtag. Grundejerforeningen arbejder på en dispensationsansøgning, hvor vi beder kommunen om tilladelse til at slå naturgræsset oftere, herunder for at bekæmpe/undgå invasive plantearter såsom Bjørneklo og Vild Pastinak)  

Den tidligere vintervedligeholdelse, hvor saltning skete flere gange i døgnet og i ekstreme mængder, har været hård ved hække og græs omkring parkeringsarealerne, der ikke tåler saltet. Vi håber derfor at den nye aftale, hvor niveauet er justeret til et ”normalt” leje, vil skåne både hække og græs. I Regimentsparken vil hækkene blive beskyttet med et lag flis, som det allerede er tilfældet i Garnisonsparken. 

 Husk at du her på hjemmesiden kan læse vores aftale med leverandøren af Facility Management (Pleje af grønne områder samt snerydning/saltning).
Du finder aftalerne under fanen : /grundejerforeningen/drift-af-faellesomrader/

 mvh

Carsten Ildor
Formand
GF Farum Kaserne

 

Comments are closed.