Orientering om snerydning

Grundejerforeningens bestyrelse overtog tilbage i 2010 en tidligere indgået aftale om snerydning på Farum Kaserne.
Aftalen viste sig desværre at være en bombe under foreningens økonomi og det endte da også med, at der måtte udsendes ekstraordinære opkrævninger hos medlemmerne, da de faktiske udgifter til snerydning langt oversteg medlemmernes bidrag. Bestyrelsen har derfor  skærpet fokus på udgifterne til vintervedligeholdelse, så der er sammenhæng mellem omkostninger og jeres indbetalinger.

Der er ingen tvivl om, at snerydning og glatførebekæmpelse er en af de helt store udgifter for en grundejerforening som vores, og derfor bliver spørgsmålet om serviceniveauet også hurtigt aktuelt for mange. Hvad vil vi betale for?

I år har bestyrelsen besluttet, at reducere det tidligere serviceniveau for snerydning, hvor vi kunne opleve snerydning op til 2-3 gange på ét enkelt døgn, og som efter mange medlemmers mening var alt for højt. Ændringen betyder, at niveauet denne vinter følger kommunens niveau for snerydning. Ændringen har ingen betydning for frekvensen af snerydning/saltning af fortove tilhørende Grundejerforeningens etageejendomme (Garnisonsparken og Golf Residence) .

Hvornår og hvem der udfører snerydning kan du læse mere om her på hjemmesiden under fanen Grundejerforeningen/Snerydning på Farum Kaserne.

Det står fast, at Grundejerforeningen er forpligtiget til at sørge for snerydning på vores private fællesveje, men bestyrelsen er samtidig forpligtiget til, at forvalte medlemmernes indbetalinger på en økonomisk ansvarlig måde. Bestyrelsen hører derfor altid gerne fra dig, hvis du har bemærkninger eller gode forslag til, hvordan vi bedst varetager alle medlemmers interesser, som vi er pålagt. Skriv til os på gf.farumkaserne@gmail.com

mvh

Carsten Ildor
Formand
Grundejerforeningen Farum Kaserne

Comments are closed.