Opsætning af private hegn

Furesø Kommune var den 4. juni 2014 på tilsyn i området og har i den forbindelse konstateret, at der flere steder er opført private hegn i strid med lokalplanen. Grundejerforeningen forventer derfor et påbud til ejerne/lejerne om at disse hegn lovliggøres eller nedtages. På denne baggrund skal vi henstille til at reglerne følges og at alle er med til at sikre, at eget hegn lever op til bestemmelserne.

Grundejerforeningen skal gøre opmærksom på, at hegn / permanent afskærmning af terrasse m.m. kun må ske som:
– pudset overfalde (mur)
– klippet bøgehæk
– træ i samme (selvimprægnerende) træsort som facadepartiet eller farvebehandlet (malet) i sort eller grå

Indenfor byggefelterne skal hegn i øvrigt være ens.

Bemærk at regler gælder alle bebyggelser på området.

Reglerne er selvfølgelig ikkebestemt i lokalplanen for at genere beboerne på området, men derimod for at sikre det æstetiske udtryk på området som helhed. Grundejerforeningen har forståelse for, at der kan være hensigtsmæssigt at holde hunden inden på egen matrikel eller at skaffe sig lidt mere privatliv, som et hegn kan give, og vi er derfor heller ikke på nogen måde imod opsætning af private hegn, men dette skal ske som foreskrevet i lokalplanen og gælder i alle bebyggelser.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Grundejerforeningen på gf.farumkaserne@gmail.com

Henvisning: Lokalplan 70.2, § 8.1

 

Comments are closed.