Nyt spændende projekt på Farum Kaserne i støbeskeen!

Grundejerforeningen er for nylig gjort bekendt med, at Holdepunktet arbejder på at købe en grund på Farum Kaserne for at opføre et bofællesskab bestående af børnefamilier og seniorer.

Det er Grundejerforeningens umiddelbare vurdering, uden at kende til detaljerne, at projektet kan tilføre området værdi og styrke til vores i forvejen gunstige lokalmiljø.  

Bebyggelsen vil bestå af private boliger i forskellige størrelser med terrasse, et fælleshus og fællesarealer. Byggeriet ønskes opført efter miljørigtige og bæredygtige  principper, hvad angår materialer og energi. Dette betyder bl.a. at byggeriet vil opfylde de skrappe krav i  lavenergiklasse 2020.

Efter sigende har Furesø Kommune udvist interesse for, at Holdepunktet etablerer sig på kaserneområdet. Det skal dog præciseres, at Furesø Kommune ikke, på nuværende tidspunkt, har orienteret om eller inddraget Grundejerforeningen i projektet.

Læs mere om det interessante projekt og sidste nyt på www.holdepunktet.dk

Venlig hilsen

Grundejerforeningen

Comments are closed.