Nyt fra Regimentsparken, opdatering af vedligeholdelse

Til alle grundejere i Regimentsparken.

I.f.m. 5-års gennemgangen er fanen “Hold Regimentsparken vedlige” opdateret.

Vær især opmærksom på vejleningen vedrørende udvendige fuger!

 

Comments are closed.