Nyt byggeprojekt på Farum Kaserne

Så er de første anlægsarbejder i f. m. opførelsen af de almennyttige boliger gået i gang. Da Grundejerforeningen har modtaget rigtigt mange henvendelser/spørgsmål vedrørende projektet, er her en kort historik om byggeriet.

Arkitektgruppen købte i 2005 grunden af Farum Kommune (nu Furesø Kommune) til opførelse af Regimentsparken. Som grundlag for købsaftalen lå skitseprojekter for opførelse af en rækkehusbebyggelse med forskellige bygningstyper og –størrelser tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter (Regimentsparken). Der er opført 34 ud af de oprindeligt 96 planlagte rækkehuse.

Arkitektgruppen opførte således kun ca. 1/3 af Regimentsparken, før de meddelte kommunen, at de ikke ønskede at opføre den resterende del af bebyggelsen som oprindeligt planlagt, men derimod søgte dispensation til at opføre en revideret bebyggelse i resten af delområdet. I tillæg hertil ansøgte Arkitektgruppen om tilladelse til at opføre byggeriet, som almennyttigt byggeri. Denne tilladelse blev senere givet til Arkitektgruppen, der efterfølgende solgte grunden til AAB.  AAB har entreret med Enemærke & Petersen som totalentreprenør og det vil således være dette firma, der fysisk opfører de kommende boliger. (Se billeder herunder)

Planudsnit sydøst

 

Planudsnit Nordvest (mod Armévænget)

Trods massive protester fra både Grundejerforeningen Farum Kaserne og Grundejerforeningen Ingeniørvænget over den ændrede udbygning, herunder især boligernes ændrede arkitektoniske værdi og kvalitet, har kommunen meddelt dispensation til  opførelsen af 72 almene familieboliger med et samlet areal på 8030 m2, som alle er planlagt til 4-rums boliger på 110 m2. Boligerne er, ifølge kommunen, velegnede såvel til familier som til seniorer.

Det er kommunens vurdering at;

De ansøgte dobbelt-/rækkehuse ikke helt rummer den samme arkitektoniske kvalitet, som Vilhelm Lauritzen Arkitekters rækkehuse (Regimentsparken). Der er imidlertid tale om veldisponerede og funktionelle boliger. Facaderne er enkle og velproportionerede. De farvede felter ”løfter” facaderne og giver karakter til de ellers relativt anonyme huse. Bebyggelsen opføres som dobbelthuse – enkelte steder med tre huse på række – med parkeringsplads og udhus i tilknytning til hver bolig. Bygningerne er placeret, så der sikres hver bolig et lille udendørs opholdsareal både mod sydøst og mod nordvest. Bebyggelsen respekterer de overordnede landskabstræk og bebyggelsesprincipper på kasernen.

Grundejerforeningen har ikke modtaget et planudsnit, som viser det endelige udseende på boligerne, men nedenfor ses de planudsnit, som tidligere er modtaget fra kommunen.

Grundejerforeningen har indbragt sagen for Tilsynet, Statsforvaltningen. Der er ikke truffet afgørelse i sagen endnu. Ønsker du at se en kopi af klagen, kan du rette henvendelse til Grundejerforeningen via gf.farumkaserne@gmail.com

Vi vil løbende orientere om byggeriet her på hjemmesiden.

Comments are closed.