Nej tak til busdrift på området!

Kære medlemmer.

Tak for det enorme engagement, som alle jeres bemærkninger til den foreslåede busdrift på området vidner om.

Grundejerforeningens vigtigste opgave er at varetage alle medlemmers fælles interesser, og da et stort  flertal af grundejerne på Farum Kaserne ikke ønsker linje 333 ført igennem vores lokalområde, er det denne besked Grundejerforeningen har videreformidlet til kommunen.

Argumenterne for ikke at lade bussen køre indenfor vores område er stort set ens og kan derfor opstilles som følgende (ikke prioriteret rækkefølge):

– Beboerne ønsker ikke yderligere gennemkørende trafik indenfor området af hensyn til nærmiljøet og de udendørs aktiviteter, som beboerne udøver på området og som for mange har været årsagen til, at man bosatte sig netop her.

– Beboerne opfatter ikke Farum Kaserne som bymæssig bebyggelse, indenfor hvilken busdrift er en naturlig del /forudsætning. En stor del af beboerne opfatter derimod området, som ét stort samlet villakvarter.

– De fartregulerende foranstaltninger (bump/hævede flader) er i forvejen utilstrækkelige. Et flertal af beboerne ønsker yderligere fartnedsættende tiltag på Regimentsvej og Garnisonsvej. Beboerne ønsker desuden, at der gennemføres fartmålinger på de relevante strækninger (fra hovedvagten til Pionervej og på Garnisonsvej) i myldretiden, herunder også i perioder, hvor personale og varelevering til/fra Golfbanen foregår.

– Beboerne finder ikke, at afstanden fra bopæl til busstoppested på Slangerupvej er et problem i deres hverdag, og finder derfor ikke behov for stoppested(er) indenfor området.

Som formand er jeg særlig glad for den støtte og opbakning, der har været fra medlemmer, der måske ikke ville blive berørt af busdriften på sammen måde, som andre, men alligevel har støttet de mere direkte berørte medlemmer. Det er flot og vidner om en Grundejerforening, der står sammen trods vores spredte beliggenhed.  Vi er som område kendetegnet ved store spredte fællesarealer, og for mig er det vigtigt at alle (især børn) kan færdes frit mellem disse og nyde den omkringliggende natur. Al unødvendig og uvedkommende trafik i området bør holdes på et minimum.

Som tillæg til Grundejerforeningens svar er det af bestyrelsen foreslået, at forholdene ved busstoppestedet forbedres ved bl.a. overdækket cykelparkering. Derudover har jeg personligt foreslået kommunen, at overveje en telebusordning for områdets seniorer. Telebussen, der typisk betjenes af en minibus, er kendt fra andre kommuner og kører kun ved personlig bestilling.

Grundejerforeningen imødeser med spænding kommunens/politikernes afgørelse i sagen, men håber at resultatet falder ud til flertallet af medlemmernes tilfredshed.

Med venlig Hilsen

Carsten Ildor
Formand
Grundejerforeningen Farum Kaserne

Comments are closed.